Nakabalangkas Play para sa Young Bata

Magkaroon ng Mga Laro sa Pag-play ng Kasayahan Habang Pagtuturo ng Iyong Preschooler

Maaari bang matutunan ng isang bata ang isang bagay kahit na nagpe-play ang mga ito at masaya? Talagang! Sa mundo ng edukasyon sa preschool , tinatawag itong 'nakabalangkas na pag-play' at isa ito sa pinakamahusay na paraan para matuto ng mga bagong bagay ang mga bata.

Maaaring tumagal ang nakabalangkas na pag-play sa maraming mga form. Maaari itong maging anumang pisikal o mental na aktibidad na nagtuturo sa mga batang nasa preschool na mga bagong kasanayan.

Ang mga kasanayan ay maaaring pangunahing kaalaman o tulong sa kanilang pisikal na pag-unlad .

Ang layunin ng nakabalangkas na pag-play ay upang magsaya habang itinuturo ang iyong anak. Kadalasan, ang mga bata ay hindi alam na sila ay natututo at ang mga matatanda ay maaaring magkaroon ng kasiya-siya na mga bagong paraan upang panatilihing aktibo ang mga bata habang natututo!

Ano ang Nakabalangkas Play?

Ang nakabalangkas na pag-play, o "pag-play ng isang layunin," ay anumang aktibidad na nag-aalok ng iyong preschooler ng isang partikular na layunin sa pag-aaral. Ito ay maaaring pag-aaral ng isang tiyak na kasanayan sa buhay tulad ng pagtuturo sa mga buwan ng taon o nagtatrabaho sa mga mahalagang pisikal na kakayahan tulad ng gross at pinong mga kasanayan sa motor .

Ang mga istrakturang pag-play ng mga aktibidad at laro ay karaniwang nagtuturo-pinamunuan. Ang isang magulang, guro o iba pang pinagkakatiwalaang adult (kahit na isang mas lumang kapatid) ay nagtatakda ng tono para sa pag-play. Tinutulungan ng matanda ang preschooler na matugunan ang kanilang mga layunin o sinusuri ang layunin ng pag-aaral.

Mga halimbawa

Ang nakabalangkas na pag-play, sa kabila ng seryoso at matigas na pangalan, ay nagbibigay sa mga bata ng pagkakataong magsaya, mayroon itong matataas na layunin sa puso nito.

Ang nakabalangkas ay hindi dapat na maging lahat na organisado o pormal, alinman. Ang pagtuturo lamang sa isang bata kung paano itapon sa pamamagitan ng pagbubuhos ng iyong preschooler ng bola sa isang basket ng paglalaba ay isang porma ng nakabalangkas na pag-play.

Kabilang sa iba pang mga halimbawa ng nakabalangkas na pag-play ang:

Nakabalangkas Play at Gawain sa Araw-araw na Gawain

Ang mga magulang ay maaaring maging malikhain sa kanilang preschooler at isama ang pag-play sa araw-araw na gawain at mga gawain sa iyong pamilya. Ang pagkuha ng iyong anak na kasangkot sa mga bagay na tulad ng pag-uuri sa paglalaba o pagpili ng kanilang mga laruan ay nagtuturo ng responsibilidad at iba pang mga kasanayan habang sa palagay nila masaya lang sila.

Gaano Karaming Play Dapat Magkaroon ng isang Preschooler?

Ayon sa Pambansang Asosasyon para sa Isport at Pisikal na Edukasyon, ang mga preschooler ay dapat magtipon ng hindi bababa sa isang oras ng nakabalangkas na pisikal na aktibidad araw-araw. Maaaring mahirap para sa isang preschooler na magtuon ng pansin sa isang gawain sa isang oras, kaya maraming mga eksperto ang iminumungkahi na iwaksi ang pag-play sa mas maliit na 15- o 20-minutong chunks.

Pahihintulutan din nito ang iba't ibang aktibidad sa buong araw. Gayundin, ang iyong preschooler ay mas malamang na maging interesado sa pagsunod sa mga patakaran at pagbibigay pansin sa kung ano ito ay sinusubukan mong ipamahagi habang ikaw ay naglalaro.