Moratorium sa Pagkakakilanlan sa Tweens at Teens

Isang moratorium sa pagkakakilanlan ay isang hakbang sa proseso ng paghahanap ng pakiramdam ng sarili . Ito ay isang panahon ng aktibong paghahanap ng trabaho, relihiyoso, etniko, o iba pang anyo ng pagkakakilanlan upang matukoy kung sino talaga sila. Ito ay isang pagkakakilanlan krisis bilang bahagi ng paghahanap ng mga kabataan at tweens upang mahanap ang kanilang mga sarili.

Tulad ng isang Crisis of Identity

Sa panahon ng isang moratorium ng pagkakakilanlan, ang mga indibidwal ay karaniwang nagsisiyasat ng maraming iba't ibang mga pagpipilian

Kabilang dito ang mga halimbawa tulad ng pagbisita sa iba't ibang uri ng mga simbahan. Marahil ay pinalaki sila ng Katoliko ngunit nagpasya na bisitahin ang isang Protestante simbahan. Sila ay maaaring gawin ito nang walang pakiramdam lalo na nakatuon sa anumang isang diskarte. Sa ibang salita, ang isang tao sa isang moratorium ay sumasailalim sa isang aktibong "krisis sa pagkakakilanlan."

Habang ang panahong ito ay maaaring makaramdam ng nakakalito at mahirap na makapagtiis, maraming naniniwala ang psychologist na ang isang indibidwal ay dapat dumaan sa isang moratorium bago siya makagawa ng isang tunay na kahulugan ng pagkakakilanlan (isang estado na tinatawag na pagkakamit ng pagkakakilanlan ).

Kapag Karaniwan Nangyayari ang mga Identity Moratoriums

Ang mga identidad moratoriums ay madalas na nangyayari sa mga huling taon ng tween at teen, habang ang mga indibidwal ay nagpupumilit upang malaman kung "sino sila." Ito ay isang normal na bahagi ng pag-unlad ng personalidad. Gayunman, kapansin-pansin na ang isang moratorium sa pagkakakilanlan ay maaaring mangyari sa anumang oras sa buhay ng isang tao. Bilang karagdagan, ang mga moratorium ay kadalasang nangyayari para sa iba't ibang uri ng pagkakakilanlan (hal., Politikal, lahi o kultural na pagkakakilanlan) sa iba't ibang panahon.

Sa madaling salita, bihira naming dumaranas ng mga krisis tungkol sa maraming bahagi ng aming pagkakakilanlan nang sabay-sabay.

Ang isang tao na itinaas sa isang biracial, atheist at apolitical home ay maaaring unang pumunta sa isang pakikipagsapalaran upang maitaguyod ang kanyang pagkakakilanlan ng lahi. Sabihin na siya ay parehong pamana ng Hapon at Ingles ngunit lumaki sa isang malaking puting komunidad at hindi sumasalamin sa kanyang karahasan sa background magkano.

Sa pagbibinata, ang taong ito ay maaaring magsimulang mag-interes sa kanyang Japanese na ninuno, nagbabasa ng mga libro tungkol sa kanyang pamana, paggamot ng mga Japanese na Amerikano, at pag-aralan ang wikang Hapon.

Sa pamamagitan ng huli na taon ng kabataan, ang taong ito ay maaaring magsimulang magpahayag ng interes sa relihiyon, marahil ay nakatuon sa paglaki sa isang tahanan kung saan walang relihiyong ginagawa. Maaari siyang magpasiya na tuklasin ang Budismo, Hudaismo, Kristiyanismo, o iba't ibang bagong relihiyon sa edad. Maaari siyang magpasiya na sumali sa isang partikular na relihiyon o mamuhay bilang isang ateista, tulad ng kanyang mga magulang.

Sa kolehiyo, maaari siyang makilahok sa aktibistang pampulitika. Maaaring iwanan niya ang unibersidad na isang matitigas na leftist na nabalisa na ang kanyang mga magulang ay walang partikular na interes sa mga isyu sa sociopolitical.

Habang tinutukoy ng indibidwal na ito ang iba't ibang aspeto ng kanyang pagkakakilanlan sa magkakaibang panahon, ang kanyang moratorium sa pagkakakilanlan ay naganap sa pagdadalaga sa kabataan. Sa puntong iyon, naabot niya ang pagkakamit ng pagkakakilanlan.

Ang Mga Pinagmulan ng Moratorium sa Pagkakakilanlan ng Kataga

Ang Canadian psychologist ng pag-unlad na si James Marcia ay lumikha ng pariralang "moratorium sa pagkakakilanlan." Nilinaw niya na ang identity moratoriums ay una at pinakapanguna sa panahon ng pagsaliksik para sa mga kabataan sa halip na isang oras para sa kanila na magkasala sa anumang isang dahilan o pagkakakilanlan.

Siya unang nag-publish ng trabaho sa katayuan ng pagkakakilanlan sa panahon ng 1960, ngunit patuloy na bumuo ng mga psychologist sa kanyang pananaliksik ngayon. Ang Theorist na si Erik Erikson ay nagsulat rin nang malawakan tungkol sa mga krisis sa pagkakakilanlan.